PANDORA Store Regensburg

Concept Store
Königstrasse 6 Regensburg 93047 Germany

Monday:

10:00 - 19:00

Tuesday:

10:00 - 19:00

Wednesday:

10:00 - 19:00

Thursday:

10:00 - 19:00

Friday:

10:00 - 19:00

Saturday:

10:00 - 18:00