Yakubov

Shop-in-Shop
Shlomo ha-Melekh St 37 Qiryat Ono Israel

Monday:

09:00 - 22:00

Tuesday:

09:00 - 22:00

Wednesday:

09:00 - 22:00

Thursday:

09:00 - 22:00

Sunday:

09:00 - 22:00