Yakubov

Shop-in-Shop
Shlomo ha-Melekh St 37 Qiryat Ono Israel

MONDAY:

09:00 - 22:00

TUESDAY:

09:00 - 22:00

WEDNESDAY:

09:00 - 22:00

THURSDAY:

09:00 - 22:00

SUNDAY:

09:00 - 22:00