Shopping Iguatemi Porto Alegre

Concept Store
Av. João Wallig, 1800 Porto Alegre 91349-900 Brazil

Monday:

10:00 - 21:30

Tuesday:

10:00 - 21:00

Wednesday:

10:00 - 21:30

Thursday:

10:00 - 21:30

Friday:

10:00 - 21:30

Saturday:

10:00 - 21:30

Sunday:

14:00 - 19:30