Shopping Iguatemi Porto Alegre

Concept Store
Av. João Wallig, 1800 Porto Alegre 91349-900 Brazil

MONDAY:

10:00 - 21:30

TUESDAY:

10:00 - 21:30

WEDNESDAY:

10:00 - 21:30

THURSDAY:

10:00 - 21:30

FRIDAY:

10:00 - 21:30

SATURDAY:

10:00 - 21:30

SUNDAY:

14:00 - 19:30