Yakubov

Shop-in-Shop
2 Hashunit st., Arena Fashion Mall Herzliya Israel

MONDAY:

09:30 - 22:00

TUESDAY:

09:30 - 22:00

WEDNESDAY:

09:30 - 22:00

THURSDAY:

09:30 - 22:00

SUNDAY:

09:30 - 22:00