Pandora im Karstadt Warenhaus

Shop-in-Shop
Westenhellweg 30 - 36 Dortmund 44137 Germany

MONDAY:

09:30 - 20:00

TUESDAY:

09:30 - 20:00

WEDNESDAY:

09:30 - 20:00

THURSDAY:

09:30 - 20:00

FRIDAY:

09:30 - 20:00

SATURDAY:

09:30 - 20:00