Klenke Uhren & Schmuck GmbH

Gold Store
Breite Strasse 21 Buchholz 21244 Germany

Monday:

09:00 - 19:00

Tuesday:

09:00 - 19:00

Wednesday:

09:00 - 19:00

Thursday:

09:00 - 19:00

Friday:

09:00 - 19:00

Saturday:

09:00 - 16:00