1 Mont Kiara

Concept Store
G 21A, Ground Floor 1 Mont Kiara, 1, Jalan Mont Kiara 50480 Kuala Lumpur Malaysia

MONDAY:

10:00 - 22:00

TUESDAY:

10:00 - 22:00

WEDNESDAY:

10:00 - 22:00

THURSDAY:

10:00 - 22:00

FRIDAY:

10:00 - 22:00

SATURDAY:

10:00 - 22:00

SUNDAY:

10:00 - 22:00